Thông tin về điều chỉnh các gói cước di động của VinaPhone từ ngày 15/6/2023

Với mong muốn hỗ trợ Quý khách hàng lựa chọn các gói cước di động đơn giản và thuận lợi, VinaPhone đã thực hiện điều chỉnh các gói cước từ ngày 15/6/2023. Dưới đây là thông tin chi tiết về các điều chỉnh này.

THÔNG BÁO CÁC GÓI CƯỚC NGỪNG HỖ TRỢ
THÔNG BÁO CÁC GÓI CƯỚC NGỪNG HỖ TRỢ

1. Các điều chỉnh được thực hiện

Cụ thể, từ ngày 15/6/2023, VinaPhone sẽ thực hiện các điều chỉnh sau đây:

Dừng hỗ trợ đăng ký mới một số gói cước

VinaPhone sẽ ngừng hỗ trợ đăng ký mới một số gói cước. Danh sách các gói cước này được liệt kê dưới đây:

– B129
– B30
– B70
– BD159
– BD25
– BUM150
– BUM180
– BUM50
– BUM79
– BUM90
– BUMVIP
– D129V
– D129VF
– D149V
– D159V
– D15P
– D49P
– D60S
– D60SV
– D79P
– D89F
– D89FCN
– D89K
– D89KCN
– D89Y
– D89YCN
– D90Z
– D99V
– ECO1
– FCLUB
– FHAPPY
– GO129
– GV89
– HOC90
– HS60
– SG120
– SM1
– SM2S
– VD120
– VD149
– VD149S
– VD149SV
– VD89P
– VD99PLUS
– VNBUM50

Vẫn có thể gia hạn hoặc nâng cấp các gói cước đang sử dụng lên cao hơn

Ngoài ra, Quý khách hàng vẫn có thể tiếp tục gia hạn hoặc nâng cấp các gói cước đang sử dụng lên cao hơn. Cụ thể, các gói 1T/3T/6T có thể nâng cấp lên gói 3T/6T/12T và các gói trả sau như D119KPLUS, D129V, D60G, D89F, D89FCN, D89K, D89KCN, D89Y, D89YCN, DIGI129, VD120, VD149, VD149S, VD89 và VD89P cũng có thể tiếp tục gia hạn.

2. Danh mục các gói cước được thực hiện điều chỉnh

Danh mục các gói cước được thực hiện điều chỉnh bao gồm:

Gói trả trước:

Bao gồm các gói: BUM60_0K, BUM60, BIG_30K1GBN, BIG_50K_60G_2GBN, BIG_60G, BIG_60G_2GBN, BIG25, BIG50, BIG50Y, BIG50Y_CN, BIG50Y_CN2, BIGHS_4GB, BIGHZ, BIGKM_60G_2GBN, BIGKM_FD18, BIGKM_FD38, BIGSV, BUM60, CH30, D10, D50Y, DMAX1_3G5, DMAX1_4G5, EZ50, FB30, M10, M25, MAX, MAX100N, MAX100, MAX70N, MAXS, MAXTV59, MB_EZ10_50, SBUM_0K và SBUM.

Gói trả sau:

Bao gồm các gói: D119KPLUS, D129V, D60G, D89F, D89FCN, D89K, D89KCN, D89Y, D89YCN, DIGI129, VD120, VD149S và VD149.

Gói data:

Bao gồm các gói: THAGA70LT_12M, THAGA90, THAGA70_0K, THAGA70, THAGA60_0K, THAGA60, TH_MAX100, TD49K và TD49.

Trên đây là thông tin về việc điều chỉnh các gói cước di động của VinaPhone từ ngày 15/6/2023. Hy vọng thông tin này của Vangtraotay.vn sẽ giúp Quý khách hàng lựa chọn được các gói cước phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng của mình.