Cách hủy gói cước D2 Vinaphone miễn phí, nhanh chóng!

Cách hủy gói cước D2 Vinaphone miễn phí, nhanh chóng!

D2 Vinaphone là một trong những gói cước ngắn hạn quen thuộc của người dùng mạng Vina. Hầu hết khách hàng đăng ký gói cước này chỉ có nhu cầu sử dụng trong một đến bảy ngày. Nếu quý khách không muốn tiếp tục sử dụng nữa, hãy hủy gói cước D2 Vinaphone để tránh …

Cách hủy gói cước D2 Vinaphone miễn phí, nhanh chóng! Đọc tiếp »