Gói cước gọi nội mạng Vinaphone theo ngày/tháng mới nhất 2022

Đăng ký gọi nội mạng Vinaphone là cách giảm tối đa cước phí gọi thoại giúp bạn có thể gọi cho bạn bè, người thân thả ga không lo về giá. Hiện nay, nhà mạng Vinaphone đã triển khai rất nhiều gói cước khuyến mãi gọi thoại giá rẻ. Mời bạn tìm hiểu nhé!

1. Chi tiết các gói gọi nội mạng Vinaphone

1.1 Cách đăng ký các gói gọi nội mạng 1 ngày của Vinaphone

Tên gói Chính sách Cách đăng ký
V10
 • Giá: 1.000đ
 • Ưu đãi: 10 phút gọi nội mạng
Đăng ký ngay
VD10
 • Giá: 1.500đ
 • Ưu đãi: Miễn phí 10 phút gọi nội mạng và 100 MB tốc độ cao
Đăng ký ngay
VD25K
 • Giá: 2.500đ
 • Ưu đãi: Miễn phí 10 phút gọi nội mạng và 1GB tốc độ cao
Đăng ký ngay
C15
 • Giá: 2.500đ
 • Ưu đãi: Miễn phí 15 phút gọi nội mạng và 15 SMS
Đăng ký ngay
B10
 • Giá: 1.500đ
 • Ưu đãi: Miễn phí 15 phút gọi nội mạng và 15SMS
Đăng ký ngay
VMAX
 • Giá: 3.000đ
 • Ưu đãi: Miễn phí các cuộc gọi dưới 10 phút
Đăng ký ngay
T5
 • Giá: 5.000đ
 • Ưu đãi: 300 phút gọi nội mạng
Đăng ký ngay
C50
 • Giá: 5.000đ
 • Ưu đãi: Miễn phí 10 phút gọi nội mạng, 10 SMS và 200 MB tốc độ cao
Đăng ký ngay
TN20
 • Giá: 6.000đ
 • Ưu đãi: Miễn phí 20 phút gọi di động trong nước
Đăng ký ngay
T30
 • Giá: 53.000đ
 • Ưu đãi: Miễn phí gọi thoại và nhắn tin dưới 300.000đ
Đăng ký ngay

1.2 Cách đăng ký các gói gọi nội mạng Vina 1 tuần 

Tên gói Chính sách Cách đăng ký
VD50
 • Giá: 50.000đ
 • Ưu đãi: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
 • Tặng 200 phút gọi đến số cố định VNPT
 • Tặng 2GB/ ngày cộng trong 7 ngày (14GB/ tuần)
Đăng ký ngay
VD100
 • Giá: 100.000đ
 • Ưu đãi: Tặng 3GB/ ngày cộng trong 7 ngày (21GB/ tuần)
 • Tặng 100SMS nội mạng
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
 • Miễn phí 500 phút gọi cố định VNPT
Đăng ký ngay
Các gói cước gọi nội mạng Vinaphone theo ngày/tháng mới nhất 2022
Các gói cước gọi nội mạng Vinaphone theo ngày/tháng mới nhất 2022

1.3 Cách đăng ký các gói gọi nội mạng Vina 1 tháng

Tên gói Chính sách Cách đăng ký
C69
 • Giá : 69.000đ
 • Khuyến mãi: 30 phút ngoại mạng
  Nhận thêm 1500 phút gọi nội mạng Vinaphone + cố định VNPT
  Tặng kèm 30 sms nhắn tin nội mạng trong nước
 • Hạn dùng: 30 ngày
Đăng ký ngay
C89
 • Giá: 89.000đ
 • Khuyến mãi: 60 phút gọi ngoại mạng
  Nhận thêm 1500 phút miễn phí gọi nội mạng Vinaphone + cố định VNPT trong nước
  Hưởng 60 sms nhắn tin nội mạng miễn phí
 • Hạn dùng: 30 ngày
Đăng ký ngay
B99
 • Giá: 99.000đ
 • Khuyến mãi: 30 phút gọi ngoại mạng
  Miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng Vinaphone và cố định VNPT thời lượng dưới 10 phút
  Tặng 60 sms nhắn tin nội mạng toàn quốc
  Được sử dụng miễn phí gói 3G Max Vinaphone 600MB data + trọn gói.
 • Hạn dùng: 30 ngày
Đăng ký ngay
B129
 • Giá: 129.000đ
 • Khuyến mãi: Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
  Miễn phí 30 phút ngoại mạng
  Miễn phí 60 SMS
  1.2GB dung lượng
 • Hạn dùng: 30 ngày
Đăng ký ngay
D30P
 • Giá: 90.000đ
 • Khuyến mãi: 30GB
  30 phút gọi ngoại mạng
  Miễn phí 1500 phút gọi nội mạng
 • Hạn dùng: 30 ngày
Đăng ký ngay
D50P
 • Giá: 50.000đ
 • Lưu lượng: 5GB
 • Nội mạng: Miễn phí 100 phút
 • Ngoại mạng: Miễn phí 10 phút
 • Hạn Dùng: 30 ngày
 • Áp dụng: Cho các TB di động trả trước nằm trong danh sách khuyến mãi nhận được SMS mời đăng ký từ hệ thống tổng đài
Đăng ký ngay
D60G
 • Giá: 120.000đ
 • Lưu lượng: 2GB/ngày
 • Nội mạng: 1500 phút
 • Ngoại mạng: 50 phút
 • Hạn Dùng: 30 ngày
 • Hết 2GB/Ngày ngưng truy cập
 • Áp dụng: TB Di động trả trước/ trả sau
Đăng ký ngay
HEY29
 • Giá: 29.000đ
 • Khuyến mãi: 10 phút gọi ngoại mạng
  Miễn phí các gọi nội mạng ≤ 10 phút đến 10 thuê bao nhóm
 • Hạn dùng: 30 ngày
Đăng ký ngay
HEY90
 • Giá: 90.000đ
 • Khuyến mãi: 20 phút gọi ngoại mạng
  Miễn phí 1000 phút gọi nội mạng và 5GB tốc độ cao
 • Hạn dùng: 30 ngày
Đăng ký ngay
HEY125
 • Giá: 125.000đ
 • Khuyến mãi: 50 phút gọi ngoại mạng
  Miễn phí 1500 phút gọi nội mạng và 7 GB tốc độ cao
 • Hạn dùng: 30 ngày
Đăng ký ngay
HEY145
 • Giá:145.000đ
 • Khuyến mãi: 70 phút gọi ngoại mạng
  Miễn phí 1500 phút gọi nội mạng
  8GB tốc độ cao
 • Hạn dùng: 30 ngày
Đăng ký ngay
HEY195
 • Giá: 195.000đ
 • Khuyến mãi: 100 phút gọi ngoại mạng
  Miễn phí 2000 phút gọi nội mạng
  9GB tốc độ cao
 • Hạn dùng: 30 ngày
Đăng ký ngay
VXTRA30
 • Giá: Miễn phí
 • Khuyến mãi: cước gọi liên mạng xuống chỉ còn 690đ/phút
 • Hạn dùng: 30 ngày
Đăng ký ngay
V49
 • Giá: 49.000đ
 • Khuyến mãi: 70 phút gọi ngoại mạng
  Tặng 1000 phút gọi nội mạng
 • Hạn dùng: 30 ngày
Đăng ký ngay
V99
 • Giá: 99.000đ
 • Khuyến mãi: 150 phút gọi ngoại mạng
  Tặng 1500 phút gọi nội mạng
 • Hạn dùng: 30 ngày
Đăng ký ngay
V149
 • Giá: 149.000đ
 • Khuyến mãi: 250 phút gọi ngoại mạng
  Tặng 2000 phút gọi nội mạng
 • Hạn dùng: 30 ngày
Đăng ký ngay
V199
 • Giá: 199.000đ
 • Khuyến mãi: 350 phút gọi ngoại mạng
  Tặng 2500 phút gọi nội mạng
 • Hạn dùng: 30 ngày
Đăng ký ngay
V249
 • Giá: 249.000đ
 • Hạn dùng: 450 phút gọi ngoại mạng
  Miễn phí đến 3000 phút gọi nội mạng
 • Hạn dùng: 30 ngày
Đăng ký ngay
V249
 • Giá: 299.000đ
 • Khuyến mãi: 600 phút gọi ngoại mạng
  Miễn phí đến 3500 phút gọi nội mạng
 • Hạn dùng: 30 ngày
Đăng ký ngay
V399
 • Giá: 399.000đ
 • Khuyến mãi: 800 phút gọi ngoại mạng
  Tặng 4000 phút gọi nội mạng và 800 phút gọi ngoại mạng
 • Hạn dùng: 30 ngày
Đăng ký ngay
V499
 • Giá: 499.000đ
 • Khuyến mãi: 1000 phút gọi ngoại mạng
  Tặng 5000 phút gọi nội mạng
 • Hạn dùng: 30 ngày
Đăng ký ngay
V50P
 • Giá: 50.000đ
 • Khuyến mãi: 100 phút gọi ngoại mạng
  Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
  2GB data
 • Hạn dùng: 30 ngày
Đăng ký ngay
V70P
 • Giá: 70.000đ
 • Khuyến mãi: 200 phút gọi ngoại mạng
  Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
 • Hạn dùng: 30 ngày
Đăng ký ngay
VD79
 • Giá: 79.000đ
 • Khuyến mãi: 30 phút gọi ngoại mạng
  Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút
  1GB/ngày (60GB/ tháng)
 • Hạn dùng: 30 ngày
Đăng ký ngay
VD89
 • Giá: 89.000đ
 • Khuyến mãi: 50 phút gọi ngoại mạng
  Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 20 phút
  2GB/ ngày (60GB/ tháng)
 • Hạn dùng: 30 ngày
Đăng ký ngay
VD129
 • Giá: 129.000đ
 • Khuyến mãi: 100 phút ngoại mạng
  Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 20 phút
  100 SMS nội mạng
  3GB/ngày (90GB/tháng)
 • Hạn dùng: 30 ngày
Đăng ký ngay
VD149
 • Giá: 149.000đ
 • Khuyến mãi: 200 phút ngoại mạng
  Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 30 phút
  200 SMS nội mạng
  4GB/ngày (120GB/ tháng)
 • Hạn dùng: 30 ngày
Đăng ký ngay
VD300
 • Giá: 300.000đ
 • Khuyến mãi: 100 phút ngoại mạng
  Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10phút
  100 SMS trong nước
  200 phút gọi VNPT
  11GB tốc độ cao
 • 30 ngày
Đăng ký ngay
VD350
 • Giá: 350.000đ
 • Khuyến mãi: 200 phút ngoại mạng
  Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút
  100 SMS trong nước
  200 phút gọi cố định VNPT
  11GB tốc độ cao
 • Hạn dùng: 30 ngày
Đăng ký ngay
VD400
 • Giá: 400.000đ
 • Khuyến mãi: 300 phút ngoại mạng
  Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút
  300 SMS trong nước
  200 phút gọi cố định VNPT
  18GB tốc độ cao
 • Hạn dùng: 30 ngày
Đăng ký ngay
VD450
 • Giá: 450.000đ
 • Khuyến mãi: 400 phút ngoại mạng
  Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút
  300 SMS trong nước
  200 phút gọi cố định VNPT
  18GB tốc độ cao
 • Hạn dùng: 30 ngày
Đăng ký ngay
VD500
 • Giá: 500.000đ
 • Khuyến mãi: 500 phút ngoại mạng
  Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút
  300 SMS trong nước
  00 phút gọi cố định VNP
  25GB tốc độ cao
 • Hạn dùng: 30 ngày
Đăng ký ngay
TG245
 • Giá: 245.000đ
 • Khuyến mãi: 200 phút gọi ngoại mạng
  2500 phút gọi nội mạng
  200 tin nhắn nội mạng
  10GB tốc độ cao
 • Hạn dùng: 30 ngày
Đăng ký ngay
TG345
 • Giá: 345.000đ
 • Khuyến mãi: 300 phút gọi ngoại mạng
  15GB tốc độ cao
  4000 phút gọi nội mạng
  300 tin nhắn nội mạng
 • Hạn dùng: 30 ngày
Đăng ký ngay
TG459
 • Giá: 459.000đ
 • Khuyến mãi: 500 phút gọi ngoại mạng
  4000 phút gọi nội mạng
  500 tin nhắn nội mạng
  20GB tốc độ cao
 • Hạn dùng: 30 ngày
Đăng ký ngay
Smart Kết nối
 • Giá: 109.000đ
 • Khuyến mãi: 20 phút gọi ngoại mạng
  25 sms nội mạng
  Miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút
  Miễn phí 6GB data tốc độ cao
  25GB data khi truy cập các ứng dụng MyTV Net và Zalo
 • Hạn dùng: 30 ngày
Đăng ký ngay
Smart – Sport
 • Giá: 139.000đ
 • Khuyến mãi: 30 phút gọi ngoại mạng
  35 SMS nội mạng VNP
  Miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút
  Miễn phí 12GB data dùng chung
  30GB data sử dụng MyTVNet (185 kênh, Net Sport), SCTV, Zalo
 • Hạn dùng: 30 ngày
Đăng ký ngay
Smart – Game
 • Giá: 139.000đ
 • Khuyến mãi: 30 phút gọi ngoại mạng
  35 SMS nội mạng VNP
  Miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút
  Miễn phí 12GB data dùng chung
  30GB data dùng MyTVNet
 • Hạn dùng: 30 ngày
Đăng ký ngay
Smart Giải trí
 • Giá: 199.000đ
 • Khuyến mãi: 40 phút gọi ngoại mạng
  45 SMS nội mạng VNP
  Miễn phí gọi nội mạng dưới 15 phút
  Miễn phí 16GB data dùng chung
  50GB data sử dụng (MyTV NET: 84 kênh, VoD: Net Film, Net Show, Net Music, Net Kid), Galaxy Play+, Zalo, Nhaccuatui
 • Hạn dùng: 30 ngày
Đăng ký ngay
Bài viết đã bao gồm tất cả các gói gọi nội mạng Vinaphone theo ngày, tuần và tháng với giá ưu đãi và khuyến mãi cực khủng. Nhanh tay đăng ký cho mình gói cước phù hợp để nhận thật nhiều ưu đãi trong hôm nay nhé! Chúc bạn đăng ký thành công! Và có trải nghiệm tốt nhất!