danh sách mã dự thưởng

STT Mã dự thưởng Ngày phát sinh Tổng số mã Mã trúng thưởng Giá trị giải thưởng Ngày quay thưởng